Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Právní upozornění

KONTAKTUJTE NÁS

EBERHARD
AUTOMATIZACE S.R.O.

Hruškové Dvory 132
Jihlava 586 01

Telefon: +420 561 116 760

Register entry and register number: Amtsgericht Ulm HRB 531175

IČO: 283 20 565
DIČ: CZ 283 20 565

Jednatel společnosti: Peter Kloepfel, MBA
Jednatel společnosti: Ing. Martin Krontorád

 

ODPOVĚDNOST

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit, že obsah
přesnost, úplnost ani aktuálnost. V souladu se zákonnými ustanoveními dále neseme odpovědnost za
náš vlastní obsah na těchto webových stránkách. V této věci upozorňujeme, že nejsme povinni sledovat
přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti poukazující na nezákonnou činnost.
Naše povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecně platných zákonů tím nejsou dotčeny, jak vyplývá z
§§ 8 až 10 zákona o telemédiích (TMG).

 

Omezení odpovědnosti za externí odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Vzhledem k tomu, že obsah těchto webových stránek není pod naší kontrolou, nemůžeme za takový externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Ve všech případech odpovídá za obsah a správnost poskytovaných informací poskytovatel informací na odkazovaných webových stránkách. V okamžiku umístění odkazů jsme nerozpoznali žádné porušení zákona. Jakmile nám bude porušení zákona známo, příslušný odkaz neprodleně odstraníme.

 

Autorská práva

Obsah a díla zveřejněná na těchto webových stránkách se řídí zákony o autorských právech. Jakékoli kopírování, zpracování, šíření nebo jakákoli forma využití nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo autorů.

 

Informace podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Postup podávání oznámení o možném protiprávním jednání v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů: Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u obchodní korporace EBERHARD Automatizace s.r.o., a které                       a) má znaky trestného činu,
                      b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
                      c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
                      d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení je možné podávat písemně, elektronicky či ústně. Ústní podání lze dohodnout na níže uvedeném tel. čísle. Při sepisování záznamu o ústním podání postupuje pověřená osoba podle zákona o ochraně oznamovatelů.   Přijímáním a zpracováním oznámení ve smyslu zákona jsou pověřeni: Ladislava Bačíková, DiS

Hruškové Dvory 132, 586 01 Jihlava

tel.: 561 116 732

email: lbacikova@eberhard.cz

 

JUDr. Martin Sobotka, Ph.D., advokát Hruškové Dvory 53, 586 01 Jihlava kancelář v V. NP budovy tel.: 567 113 178 email: info@martinsobotka.cz Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

© 2009 - 2024 EBERHARD Automatizace s.r.o
Kliknutím na tlačítko "Přijmout cookies" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Načtou se nezbytné soubory cookie, OpenStreetMap, Youtube, LinkedIn a Google Analytics. Další podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v našem právním upozornění.