Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o společnost EBERHARD Automatizace s.r.o!

Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Proto je pro nás velmi důležité, abychom vám poskytli detailní informace o shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů na našich webových stránkách. Přečtěte si prosím níže uvedená upozornění.

 

1. Obecné informace ke shromažďování údajů na našich webových stránkách

1.1. Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Shromažďování a zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí:

EBERHARD Automatizace s.r.o
Hruškové Dvory 132
58601 Jihlava
Tel. +420 561 116 732
info@eberhard.cz

1.2. Jak shromažďujeme údaje?

Osobní údaje budou shromažďovány, pokud je sami poskytnete na našich webových stránkách, například pokud údaje zadáte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Ostatní údaje jsou shromažďovány našimi IT systémy automaticky při používání webových stránek. Jedná se zejména o technické údaje (např. typ internetového prohlížeče, operační systém nebo čas přístupu). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky při otevření našich webových stránek.

1.3. Jaké jsou účely shromažďování údajů?

Některé údaje jsou zaznamenávány za účelem zajištění bezchybné funkčnosti systému. Další údaje slouží k analýze činnosti uživatelů.

1.4. Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo získat bezplatně informace o zdroji, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na kontaktních údajích uvedených v tiráži. Máte také právo se odvolat k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.5. Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při používání našich webových stránek mohou být statisticky měřeny vaše aktivity při prohlížení. K tomu slouží soubory cookie a tzv. analytické mýtné. Analýza vašich aktivit při prohlížení je zpravidla prováděna anonymně; takovou analýzu nelze kombinovat s vašimi osobními údaji. Takovou analýzu můžete rozporovat nebo zastavit tím, že se vyhnete použití specifických nástrojů. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů. Proti analýze můžete také vznést námitku. V pokračování vás budeme informovat o možnostech vznesení námitky.

 

2. Obecné informace a povinné informace

2.1. Informace o odpovědné straně

Stranou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

EBERHARD Automatizace s.r.o
Hruškové Dvory 132
58601 Jihlava
Tel. +420 561 116 732
info@eberhard.cz

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

2.2. Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Sekvence zpracování údajů jsou možné pouze po vašem výslovném souhlasu. Máte právo odvolat udělený souhlas zasláním bezformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává bez odvolání nedotčena.

2.3. Právo odvolat se k dozorovému úřadu

V případě porušení ochrany osobních údajů máte právo podat odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů. Dozorovým orgánem pro otázky ochrany údajů je náš místní státní komisař pro ochranu údajů. Seznam se státními komisaři pro ochranu údajů je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

2.4. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které jste nám poskytli na základě svého souhlasu nebo v rámci smluvního plnění, byly předány vám nebo třetí straně I v konvenční a strojově čitelné podobě. Předání jinému orgánu je možné pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

2.5. Šifrování SSL nebo TLS

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které zasíláte na naše webové stránky, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se v adresním řádku vašeho prohlížeče změní z "http://" na "https://" a v adresním řádku prohlížeče se zobrazí ikona zámku. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

2.6. Informace, blokování, vymazání

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o zdroji, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na kontaktních údajích uvedených v tiráži.

2.7. Právo vznést námitku proti reklamním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s požadavky na zákonné oznámení webových stránek za účelem zasílání propagačních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě obdržení nevyžádaných reklamních materiálů, jako je například e-mailový spam.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1. Statutární pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete se na něj obrátit následujícím způsobem:

EBERHARD Automatizace s.r.o
Hruškové Dvory 132
58601 Jihlava
Tel. +420 561 116 732
info@eberhard.cz

 

4. Sběr dat na našich webových stránkách

4.1. Soubory cookie

Některé naše webové stránky používají povinné soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie nám pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládá váš webový prohlížeč.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané "session cookies". Ty se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webových stránek.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie a mohli se v jednotlivých případech rozhodnout, zda chcete soubor cookie přijmout, nebo odmítnout. Případně lze váš prohlížeč nastavit tak, aby za určitých podmínek soubory cookie automaticky přijímal nebo je vždy odmítal, případně aby soubory cookie při zavření prohlížeče automaticky vymazal. Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k umožnění procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete používat (např. nákupní košík), se ukládají podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil poskytování optimalizovaných služeb, které jsou bez technických chyb. Pokud jsou ukládány i jiné soubory cookie (např. soubory cookie sloužící k analýze vašich aktivit při prohlížení), budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

Nastavení souborů cookie

4.2. Soubory protokolu serveru

Provozovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává, do "souborů protokolu serveru". Jedná se o tyto soubory:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL odkazu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku na server
  • IP adresa

Kombinace těchto údajů s údaji z jiných zdrojů není možná.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem splnění smlouvy nebo pro opatření předcházející uzavření smlouvy.

4.3. Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete požadavky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou zadané údaje včetně kontaktních údajů shromažďovány za účelem vyřízení vašeho požadavku nebo dalších dotazů. Tyto údaje nebudou bez vašeho souhlasu sdíleny.

Zpracování vašich údajů zadaných do kontaktního formuláře bude tedy probíhat pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním neformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává nedotčena, pokud nebude odvolán.

Údaje poskytnuté v kontaktním formuláři budou uchovávány, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (například po vyřízení vaší žádosti). Případné závazné právní předpisy - zejména povinné doby uchovávání údajů - zůstávají nedotčeny.

4.4. Registrace na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce stránek. Údaje zadané pro registraci budou použity pouze pro ty nabídky nebo služby, pro které jste se zaregistrovali. Údaje označené jako povinné jsou pro registraci nezbytné a měly by být zadány úplně. V opačném případě nebude registrace úspěšná.

E-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace používáme k tomu, abychom vás informovali o důležitých aktualizacích, například v rozsahu nabídky nebo o technicky nezbytných úpravách.

Zpracování vašich údajů zadaných v rámci registrace bude probíhat pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním neformálního oznámení e-mailem. Zákonnost zpracování vašich údajů zůstává bez odvolání nedotčena.

Údaje poskytnuté v rámci registrace budou uloženy, pokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách, a poté budou vymazány. Povinné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

 

5. Sociální média

5.1. Sdílení obsahu prostřednictvím pluginů (Facebook, Xing, LinkedIn, You Tube & Co.)

Obsah našich webových stránek je možné sdílet v sociálních sítích, jako jsou Facebook, Xing, LinkedIn, You Tube. K tomuto účelu naše webové stránky používají nástroj pro bezpečné sdílení eRecht24. Tento nástroj navazuje přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a uživateli, avšak až poté, co uživatel na toto tlačítko záměrně klikne.

Není možný žádný automatický přenos uživatelských údajů poskytovatelům těchto sítí. Pokud je uživatel registrován na některé z těchto sítí, zobrazí se pomocí social-buttonu Facebooku, Xingu, Linked, YouTube informační okno, kde může uživatel před sdílením text potvrdit.

Naši uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek s ohledem na ochranu soukromí, aniž by provozovatelé sítí vytvářeli kompletní profily prohlížení.

5.2. Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Naše stránky obsahují funkce služeb Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Vstupem na naše webové stránky dojde k přímému spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Tímto způsobem Facebook získá informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, a také vaši IP adresu. Pokud při přihlášení ke svému účtu na Facebooku kliknete na tlačítko "To se mi líbí", můžete obsah našich webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. V důsledku toho může Facebook přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Vezměte prosím na vědomí, že jako poskytovatel webových stránek nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace najdete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů na adrese https://www.facebook.com/full_data_use_policy .

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila vaši návštěvu na našich webových stránkách k vašemu účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

 

6. Odběr novinek

V současné době na našich webových stránkách nenabízíme žádný newsletter.

 

7. Pluginy a nástroje

7.1. YouTube

Naše webové stránky používají zásuvné moduly YouTube, které provozuje společnost Google. Poskytovatelem je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte naše webové stránky, které obsahují plugin YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tímto způsobem získá server YouTube informace o navštívené webové stránce. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, je serveru YouTube umožněno, aby vaše aktivity při prohlížení stránek spojil přímo s vaším osobním profilem. Chcete-li tomu zabránit, odhlaste se z účtu YouTube. YouTube se používá k atraktivní prezentaci našeho online obsahu. Je to v oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zpracování uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2. Webová písma Google

Pro jednotné zobrazení typů písma používá tato webová stránka tzv. webová písma provozovaná společností Google. Při otevření webové stránky prohlížeč načte do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Za tímto účelem váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google a v důsledku toho se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají k zajištění atraktivní prezentace našeho online obsahu. Je to v oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, použije se standardní písmo z vašeho počítače. Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a zásady ochrany osobních údajů Google ́ na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

7.3. OpenStreetMap

Tyto webové stránky využívají mapovou službu OpenStreetMap Aby bylo možné využívat funkce OpenStreetMap, je nutné uložit vaši IP adresu. Tato informace je zpravidla přenášena na server OpenStreetMap a tam uložena. Provozovatel těchto webových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. OpenStreetMaps se používá za účelem atraktivní prezentace našeho online obsahu. Je to v oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o zpracování uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti OpenStreetMaps na adrese:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Datenschutz.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Legal_FAQ

 

8. Další informace a kontakt

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte:

EBERHARD Automatizace s.r.o
Hruškové Dvory 132
58601 Jihlava
Tel. +420 561 116 732
info@eberhard.cz

 

© 2009 - 2024 EBERHARD Automatizace s.r.o
Kliknutím na tlačítko "Přijmout cookies" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Načtou se nezbytné soubory cookie, OpenStreetMap, Youtube, LinkedIn a Google Analytics. Další podrobnosti najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů a v našem právním upozornění.